Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde

Status:  Pirmā vieta metu konkursā, realizācija
Lokācija:  Rūjiena, Upes iela 9
Gads:  2018
Platība: 1,33 ha
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, Lelde Savoni, “Veldrums un partneri” Ģirts Bērziņš, Jānis Sperga, Agris Ieviņš.

Teritorija veidota kā nozīmīga pasākumu norises vieta Rūjienā.  Pilsētas nozīmes parks, kur galvenais ārtelpas elements – parka estrāde. Kā plānošanas kompozīcijas motīvs izmantots estrādes vēsturiskais novietojums un esošais zemes uzbērums, kurš tiek saglabāts, novirzot jaunās estrādes centrālo asi pagriezienā pret Rūjas upi. Galvenais vienojošais elements – visā garumā publiski pieejamās pastaigu takas, kas caurvij visu parka teritoriju. Parks veidots, mijkārtojot aktīvās un mierīgās atpūtas vietas ar apstādījumu grupām. Aktivitāšu vietas sasaista kopā pastaigu celiņi. Parks veidots saskaņā gadskārtu – Saules svētkiem. Visvienkāršākā Saules zīme ir aplis. Aplis kā galvenais simbols parkā, kas caurvij visus parka elementus. Estrādes tribīnes veidotas kā pusaplis. Apļveida ugunskura vieta saulgriežu svinībām ar skatu uz austrumiem, kā vieta saules sagaidīšanai. Labirints kā spirāle, kas ir ļoti ietilpīgs simbols, apzīmējot cikliskumu, augšupeju, evolūciju, pakāpenisku transformāciju. Parks veltīs mūsu dzīvības simbolam – Saulei.

Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde
Status:  Pirmā vieta metu konkursā, realizācija
Lokācija:  Rūjiena, Upes iela 9
Gads:  2018
Platība: 1,33 ha
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, Lelde Savoni, “Veldrums un partneri” Ģirts Bērziņš, Jānis Sperga, Agris Ieviņš

Dārzu projektēšana, Dārzu ierīkošana, Dārzu dizains

Estrāde – “glezna”, kas veido arhitektūras un ārtelpas saspēli. Estrādes forma veidota kā gleznas rāmis. Viss uz skatuves notiekošais mākslas darbs, kas tiek ierāmēts un izceļ darbību. No pasākumiem brīvajā laikā, estrāde veido saspēli ar dabu. “Gleznas rāmis” veido dzīvu un mūžam mainīgu gleznu.

Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde

Rūjienas estrāde
Status:  Pirmā vieta metu konkursā, realizācija
Lokācija:  Rūjiena, Upes iela 9
Gads:  2018
Platība: 1,33 ha
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, Lelde Savoni, “Veldrums un partneri” Ģirts Bērziņš, Jānis Sperga, Agris Ieviņš

Skatītāju tribīnes veidotas pusloka formā no monolīta betona konstrukcijām ar plānoto sēdvietu skaitu 420 cilvēkiem. Vajadzības gadījumā iespējams iegūt papildus stāvvietas tribīņu augšējā daļā, kuras augstākajā punkā uztādītas metāla margas. Papilus sēdēšanai iespējams izmantot arī tribīņu kāpnes. Kāpnes starp sēdvietām veido ērtu apmaklētāju pārvietošanos. Dārza projekts izstrādāts atbilstoši publiskās teritorijas vajadzībām.

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dārza projekts
Lokācija:  Vecāķi, Vecāķu prospekts 205
Gads:  2008
Platība: 3900m2
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, sadarbībā ar Open AD Zane Tetere

Kā viens no galvenajiem elementiem, kas caurvij visu teritoriju ir koka pastaigu takas, oļu segums un dekoratīvie laukakmeņi.  Teritorijā veidots lakonisks labiekārtojums, kas sadalīts zonās. Dārza projekts veidots sasnaņā ar apkārtējo vidi un iedzīvotāju vajadzībām. Dārzā dominē graudzāles un priedes, kā arī lapu krūmu stādījumi un rododendri.

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts
Lokācija:  Vecāķi, Vecāķu prospekts 205
Gads:  2008
Platība: 3900m2
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, sadarbībā ar Open AD Zane Tetere

Apstādījumi un mazās arhitektūras formas veidotas, lai radītu mājīgu un mūsdienīgu atmosfēru visā dārza teritorijā. Kā galvenais apdares materiāls pastaigu takām  gan atpūtas vietām izvēlēts koks,  apstādījumos dominē daudzgadīgās graudzāles.

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Lokācija:  Vecāķi, Vecāķu prospekts 205
Gads:  2008
Platība: 3900m2
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, sadarbībā ar Open AD Zane Tetere

Kā dekoratīvs elements dārzā izietotas īpaši atlasītas akmens grupas kombinācijā ar daudzgadīgajām graudzālēm un laimiņiem veidu saskanīgu krāsu un formu saspēli.

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts

Daudzdzīvokļu ēkas pagalma dārza projekts
Lokācija:  Vecāķi, Vecāķu prospekts 205
Gads:  2008
Platība: 3900m2
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, sadarbībā ar Open AD Zane Tetere

Teritorija atrodas piejūras zonā, Vecāķos. Dārza koncepcija veidota iespaidojoties no jūras tāmas ar atbilstošiem apstādījumiem un pielietotajiem apdares materiāliem. Dārzs funkcionāli sadalīts vairākās daļās, lai daudzstāvu nama iedzīvotāji varētu netraucēti pavadīt laiku dārzā. Izaicinājums bija radīt dārzu virs pazemes autostāvvietas, kur ausnes slānis nepārsniedz 30cm, tāpēc visā teritorijā ierīkota automātiskās laistīšanas sistēma, kas apgādā augus ar nepieciešamo mitrumu. Kā vienojošais elements visu dārzu caurvij lapegles pastaigu takas un dekoratīvo oļu segums.

Berči skvērs Liepājā, konkursa darbs

Berči skvērs Liepājā, konkursa darbs

Berči skvērs Liepājā

Konkurss:  2016/ 3.vieta
Lokācija:  K. Valdemāra 6 un Republikas 4, Liepāja
Platība: 3600m2
Autori:  Agnese Purviņa  sadarbībā ar Jaunromāns un Ābele

Dārzu projektēšana, Dārzu ierīkošana, Dārzu atjaunošana, Dārzu renovēšana, Dārzu dizains

Teritorijas funkcionālais zonējums sadalīts divās daļās. Zemesgabali Republikas ielā 2 un Republikas ielā 6 saglabāti maksimāli zaļi, respektējot esošos kokus un veidojot parkam raksturīgu noskaņu. Labiekārtojums veidots pilsētvidei atbilstošs ar plašu laukumu, kas ļauj teritoriju izmantot dažādos veidos. Gan kā īslaicīgu atpūtas vietu, gan kā platformu dažādu pasākumu norisei. Laukuma centrā paredzēta skulpturālo objektu grupa. Universitātes priekšlaukums veidots plašs, akcentējot Liepājas universitātes ēku. Laukuma identitāti veido Berči veltītā skulpturālo objektu grupa, kas izvietota starp divām arhitekta projektētajām ēkām.