Rūjienas estrāde

Status:  Pirmā vieta metu konkursā, realizācija
Lokācija:  Rūjiena, Upes iela 9
Gads:  2018
Platība: 1,33 ha
Komanda:  Idejas koncepts – Agnese Purviņa, Lelde Savoni, “Veldrums un partneri” Ģirts Bērziņš, Jānis Sperga, Agris Ieviņš.

Teritorija veidota kā nozīmīga pasākumu norises vieta Rūjienā.  Pilsētas nozīmes parks, kur galvenais ārtelpas elements – parka estrāde. Kā plānošanas kompozīcijas motīvs izmantots estrādes vēsturiskais novietojums un esošais zemes uzbērums, kurš tiek saglabāts, novirzot jaunās estrādes centrālo asi pagriezienā pret Rūjas upi. Galvenais vienojošais elements – visā garumā publiski pieejamās pastaigu takas, kas caurvij visu parka teritoriju. Parks veidots, mijkārtojot aktīvās un mierīgās atpūtas vietas ar apstādījumu grupām. Aktivitāšu vietas sasaista kopā pastaigu celiņi. Parks veidots saskaņā gadskārtu – Saules svētkiem. Visvienkāršākā Saules zīme ir aplis. Aplis kā galvenais simbols parkā, kas caurvij visus parka elementus. Estrādes tribīnes veidotas kā pusaplis. Apļveida ugunskura vieta saulgriežu svinībām ar skatu uz austrumiem, kā vieta saules sagaidīšanai. Labirints kā spirāle, kas ir ļoti ietilpīgs simbols, apzīmējot cikliskumu, augšupeju, evolūciju, pakāpenisku transformāciju. Parks veltīs mūsu dzīvības simbolam – Saulei.