Berči skvērs Liepājā

Konkurss:  2016/ 3.vieta
Lokācija:  K. Valdemāra 6 un Republikas 4, Liepāja
Platība: 3600m2
Autori:  Agnese Purviņa  sadarbībā ar Jaunromāns un Ābele

Dārzu projektēšana, Dārzu ierīkošana, Dārzu atjaunošana, Dārzu renovēšana, Dārzu dizains

Teritorijas funkcionālais zonējums sadalīts divās daļās. Zemesgabali Republikas ielā 2 un Republikas ielā 6 saglabāti maksimāli zaļi, respektējot esošos kokus un veidojot parkam raksturīgu noskaņu. Labiekārtojums veidots pilsētvidei atbilstošs ar plašu laukumu, kas ļauj teritoriju izmantot dažādos veidos. Gan kā īslaicīgu atpūtas vietu, gan kā platformu dažādu pasākumu norisei. Laukuma centrā paredzēta skulpturālo objektu grupa. Universitātes priekšlaukums veidots plašs, akcentējot Liepājas universitātes ēku. Laukuma identitāti veido Berči veltītā skulpturālo objektu grupa, kas izvietota starp divām arhitekta projektētajām ēkām.